สระบุรี- ผบ.มทบ.18 ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตรวจการก่อสร้างประตูระบายน้ำ

สระบุรี- ผบ.มทบ.18 ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตรวจการก่อสร้างประตูระบายน้ำ

พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พ.อ.อภิชัย วิไลเนตร เสธ.มทบ.18 พร้อมส่วนราชการฝ่ายปกครองอำเภอบ้านหมอ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งสูบน้ำบริเวณในพื้นที่บางโขมด บ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยมีการสนธิกำลัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันกับส่วนราชการในพื้นที่ เร่งสูบน้ำเพื่อเข้าดูแลช่วยเหลือประชาชน ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุอุทกภัย วาตภัย และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่

จากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี และมีน้ำหลากล้นตลิ่ง ลำคลอง ชัยนาท-ป่าสัก สูงขึ้น โดยทางจังหวัดสระบุรีได้มีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ทำการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด พร้อมออกปฏิบัติได้ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม ดังนั้นจังหวัดสระบุรี จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนสนธิกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง มูลนิธิ อาสาสมัครฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องมือและยุทโธปกรณ์

ซึ่งมีมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติอาทิ การอพยพคนและสิ่งของไปที่ปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค การใช้เครื่องมือหนัก เข้าซ่อมแซมสะพาน และก่อสร้างประตูระบายน้ำเริงรางเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมีสำนักงานชลประทานเริงรางเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างหรือเส้นทางต่างๆ ที่เสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะ การเร่งระบายและผลักดันน้ำ ออกจากพื้นที่น้ำท่วม เช่น ย่านการค้า บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล เป็นต้น การส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ และหากพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังรอการระบาย นอกจากจะเข้าช่วยเหลืออพยพคนสิ่งของแล้ว ยังได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

 

ภาพ/ข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com