ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หลอมรวมดวงใจบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 20 จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ”

ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หลอมรวมดวงใจบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 20 จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ”

วันนี้( 17 ต.ค. 60) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” โดยการหลอมรวมดวงใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชน ได้ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ โดยมีนายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันนี้


ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” เริ่มต้นด้วยการเพาะปลูกต้นดาวเรือง การบำรุงรักษาให้เป็นใจดวงเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน เพื่อพ่อด้วยดวงใจ มีเลข 9 ไทยตรงกลางดวงใจ ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และในสถานศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” นอกจากนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ยังได้จัดการเรียนการสอน“ทำดี เพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” พร้อมคัดเลือก 13 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในวันนี้ด้วย


ด้านนางสาวนิตยา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวว่า โรงเรียนที่นำผลงานมาจัดนิทรรศการมีเป้าหมายเดียวกัน ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยดวงใจที่จงรักและภัคดี ประกอบด้วย กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียนชาวนา , การยกระดับ O-NET , การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps For Education , สรภัญญะสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสร้าง CoB-S-STEP Model , โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ , การกำจัดอินทรีย์ด้วยไส้เดือน , ศิลปะคือชีวิต , โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และ Zero Waste School , สืบสานเรียนรู้สู่ทักษะและเสริมรายได้เยาวชนไทย 4.0 , เรียนรู้ผ่านหัวใจด้วยความดี ความงาม และความจริง ด้วยความรัก ด้วยภัคดี ด้วยจิตใจ และกิจกรรมคุณธรรม นำหัวใจพ่อ

วรเชษฐ ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดร รายงาน