สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมจิตอาสาเฉพาะกิจ (ชมคลิปคลิกๆ)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมจิตอาสาเฉพาะกิจงานประชาสัมพันธ์งานถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)

วันนี้ (18 ต.ค.60) ที่หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการชี้แจงภารกิจภาพรวมของงานประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลภาพและเนื้อหา รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มาซักซ้อมความเข้าใจของงานบริการของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ และพ.ต.ต.เตชทัต เนตรุวงศ์ สารวัตรจราจรเมืองฉะเชิงเทรา มาอธิบายเกี่ยวกับงานจราจรและการรักษาความปลอดภัยในวันงาน โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจงานประชาสัมพันธ์ พื้นที่อำเภอเมืองเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน

นางสาวจุลพา ชลัษเฐียร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะหัวหน้าคณะจิตอาสาเฉพาะกิจฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการกระจายข่าว สามารถบริการตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลต่างๆ และรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานพระราชพิธีได้ นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำช่องทางของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการแก่ประชาชน ตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้งานที่สำคัญของจิตอาสาเฉพาะกิจด้านประชาสัมพันธ์ อีกหนึ่งส่วนคือการจัดเก็บ รวบรวมบันทึกภาพเหตุการณ์ภายในพระราชพิธี โดยมีการซักซ้อมชี้แจง ลักษณะของภาพที่ควรถ่าย ภาพสื่อถึงความรัก ความสามัคคี บรรยากาศการร่วมพิธีของประชาชน โดยงดการ live สด และเซลฟี่งานที่เกี่ยวกับพิธีหรือพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จสิ้นคณะจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ได้เดินประชาสัมพันธ์รอบตลาดเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดภายในงานวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ ฉะเชิงเทรา