พสกนิกรชาวเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน

พสกนิกรชาวเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน

ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.เพชรบูรณ์กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายอาลัยพ่อของแผ่นดินเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณประเสริฐ์ยิ่งและทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ถึง 13 ครั้ง 14 วันที่พระองค์ทรงมีพระเมตตามหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 55 ปี

ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง ด้านการสาธารณสุข ด้านการศาสนา ด้านการศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ในสมรภูมิเขาค้อและทรงมีพระราชดำริพระราชทาน ยุทธศาสตร์พัฒนาในการต่อสู้เพื่อความสงบในพื้นที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการสู้รบในทุกภูมิภาคของประเทศจนสามาถยุติการสู้รบเพื่อแย่งชิงประชาชนและการแบ่งแยกประเทศได้อย่างสิ้นเชิงในปี 2525 ในการถวายความอาลัยดังกล่าวมีการเสวนาน้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อพสกนิกรชาวเพชรบูรณ์ การรำถวายความอาลัยการกล่าวคำถวายอาลัยของสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.เพชรบูรณ์และประชาชนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 500 คนร่วมในพิธี

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู่สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์