ปทุมธานี ชาวปทุมร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 95 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ที่วัดเปรมประชา

ปทุมธานี ชาวปทุมร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 95 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ที่วัดเปรมประชา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม2560ประชาชนชาวปทุมธานีร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 95 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โดยมีพระมหาสมชาย สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเปรมประชา เจ้าคณะตำบลบางกระดี เขต2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีในการบรรพชา
อุปสมบททั้งหมด 95รูปประกอบด้วยบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 47 รูป และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน 48 รูป มีนายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ประธานบริหารบริษัทไทย ทีเอเอ็นอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

และนายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน ได้กล่าววัตถุประสงค์สำหรับพิธีอุปสมบทหมู่ในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมของพระราชามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจ สร้างความรัก ความสามัคคีขึ้นในสังคม และประเทศชาติ ด้าน นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ประธานบริหารบริษัทไทย ทีเอเอ็นอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่าทางครอบครัวและตนเองได้จัดงาน

บรรพชาอุปสมบทหมู่สามเณรและพระภิกษุจำนวน 95 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยครบ 1 ปีแล้วพวกเราเป็นประชาชนที่รู้สึกคิดถึงพระองค์
ท่านและยังคงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อประชาชนตั้งแต่รุ่นคุณปู่ คุณย่า คุณยาย จนถึงรุ่นของพวกเราที่เกิดทันในรัชกาลของพระ
องค์โดยที่ผ่านมาทางครอบครัวของตนเองนั้นจะมีพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และนำคำสอนที่พระองค์เคยตรัสนำมาปรับใช้ โดยเฉพาะเรื่องของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และเรื่องการทำความดีโดยที่ไม่ต้องสนว่าคนรอบตัวเราจะทำดีตอบกลับมาหรือไม่ โดยเราได้ยึดถือยึดหลักปฏิบัติมาโดยตลอดมา

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน