ขอแสดงความเสียใจด้วยกับ คุณชาญชัย ประจำเมือง ที่ได้สูญเสีย  คุณพ่อแช่ม  ประจำเมือง  อดีตอาสาสม้ครทหารเสือพราน

ขอแสดงความเสียใจด้วยกับ คุณชาญชัย ประจำเมือง ที่ได้สูญเสีย  คุณพ่อแช่ม  ประจำเมือง  อดีตอาสาสม้ครทหารเสือพราน  เทวดาประจำบ้าน เสาหลักของครอบครัวประจำเมือง

กำหนดการพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อแช่ม ประจำเมือง วันพุธที่ 15 พ.ย.2560 เวลา 14:00 น. ณ วัดเพชราราม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงเรียนมาเพื่อทราบ