สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์รวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดินสร้างฝายชะลอน้ำที่อำเภอลับแล

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์รวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดินสร้างฝายชะลอน้ำที่อำเภอลับแล


นายถาพร ณ.นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานต่อนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล ว่าการเปิดฝายชะลอน้ำที่บ้านห้วยใต้อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยและพระองค์ทรงเห็นว่าปัจจัยน้ำคือปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทำการเกษตรและทรงมีพระราชดำรัส ณ.อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความว่า ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัดโดยใช้วัสดุราคาถูกและหาได้ในท้องถิ่น เช่นหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารเป็นระยะๆเพื่อใช้เก็บกักน้ำโดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายไปทั้งสองข้างต่อไปจะสามารถปลูกพันธ์ไม้ เพื่อฟื้นฟูตันน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ


ดังนั้น ขบวนการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ หน่วยงานราชการต่างๆพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่จัดสร้างฝายชะลอน้ำที่บ้านห้วยใต้อำเภอลับแล ในการสร้างสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ความสูง 1.5 เมตร ยาว 1.1 เมตร ในพื้นที่ ม.6 บ้านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากขบวนการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถและสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล ในวงเงิน 50,000 บาท

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
ปวินท์ อินกล่ำ
ภาพข่าว