“นายกฯ ชื่มชม”ผลิตภัณฑ์OTOP พร้อมแนะต่อยอดสร้าง Story เชื่อมเครือข่ายให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้

“นายกฯ ชื่มชม”ผลิตภัณฑ์OTOP พร้อมแนะต่อยอดสร้าง Story เชื่อมเครือข่ายให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้

 

วันนี้ 17 ม.ค.61
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมคณะและให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ในการตรวจราชการครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนและมีมาตราการแก้จน บูรณาการและสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง แบบไทยนิยม เพื่อการทำให้ทุกอย่างมั่งคงแข็งแรง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต้องสร้างStory จะก่อให้เกิดรายได้ และในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดซอกจ่า) บ้านผาบ่อง เป็นตลาดที่ช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
รายงาน