ประธานมูลนิธิ อะมีรุล มุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเด็กพื้นที่กันดารห่างไกลความเจริญ และเป็นเขตพื้นที่สีแดง (ชมคลิปคลิกๆ)

ประธานมูลนิธิ อะมีรุล มุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเด็กพื้นที่กันดารห่างไกลความเจริญ และเป็นเขตพื้นที่สีแดง

เมื่อวันที่22มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิ อะมีรุล มุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.ณัฏฐ์ หลงเดวาร์ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเด็กร.ร บ้านกูวา ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิฯเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในพื้นที่กันดารห่างไกลความเจริญ และเป็นเขตพื้นที่สีแดงโดยได้มอบสิ่งของแก่โรงเรียนและนักเรียนทุกๆคน รวมทั้งรับฟังข้อมูลต่างๆจากคณะครู เพื่อช่วยเหลือต่อไปในอนาคต และได้เยี่ยมเยือนครอบครัวเด็กกำพร้าในพื้นที่และมอบสิ่งของในคราวเดียวกัน

ร.ร.บ้านกูวา เป็นร.ร.ที่มีพื้นที่จำกัดเพียง1ไร่ แต่มีเด็กนักเรียน 200 กว่าคน ไม่มีสนามฟุตบอล มีเพียงสนามวอลเลย์บอล ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนให้ทันเทียบเท่าโรงเรียนในเขตเมืองได้ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกพื้นที่ มาจากครอบครัวที่มาประกอบอาชีพรับจ้างตัดยางในเขตสวนยางพารา ที่มีจำนวนมากเพราะพื้นที่จะเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ เด็กนักเรียนจึงมีปัญหาเรื่องการขาดความต่อเนื่องในการศึกษา ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ขอให้ทางมูลนิธิช่วยขอบริจาคโต๊ะปิงปอง 2 ชุดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและออกกำลังกายและเหมาะสมกับพื้นที่โรงเรียนที่มีจำกัด