ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวจัดกิจกรรม “จากใจผู้พิทักษ์ คัมภีร์แผ่นดิน” เพื่อช่วยแหลือตำรวจที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวจัดกิจกรรม “จากใจผู้พิทักษ์ คัมภีร์แผ่นดิน” เพื่อช่วยแหลือตำรวจที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

 

ตามที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่บทเพลง “จากใจผู้พิทักษ์ คัมภีร์แผ่นดิน” ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสโมสร สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงษ์วาน จังหวัดนนทบุรี
โดยทางชมรมฯได้ส่งหนังสือแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว มายังผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งให้ทราบ และ จะเริ่มมีการจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเผยแพร่บทเพลงตามลิขสิทธิ์แห่งกฎหมาย ซึ่งมี พันตำรวจเอก ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ประพันธ์บทเพลง เช่น เพลงราชาทรงพระเจริญ ปราชญ์ราชา พ่อหลวงห่วงเรือ และอื่นๆอีกมากมาย โดยนำรายได้ช่วยเหลือพี่น้องข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการปฎิบัติหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่มีความขาดแคลน ทำหนังสือร้องขอมา
นอกจากนำรายได้ช่วยเหลือตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ ยังได้นำรายได้ส่วนหนึ่งเติมกองทุนแม่ของแผ่นดินในหลายๆจังหวัด ทุกพื้นที่ ที่ไปจัดกิจกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ ครูแดร์ (D.A.R.E.) ของตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ ซึ่งทางชมรมได้ให้การสนับสนุนไปแล้วกว่า 30 จังหวัด

พันตำรวจเอก ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นมาตามแผนพัฒนาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี 2550 – 2554 ในขณะที่ยังเป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการ ยังมีสถานีตำรวจต่างๆหลายแห่งทำหนังสือร้องขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆมากมาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ต่อมา โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และทาง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในขณะนั้นได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ และทางกองสารนิเทศน์ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อที่รับผิดชอบ จนเป็นที่รู้จักในหมู่ข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป

ในปี 2554 ตนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพียงนายตำรวจเพียงนายเดียว เข้ารับรางวัล “ทำดีติดดาว” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง และ ต่อมายังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “สุดยอดนายตำรวจภาค 7”จากสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติอีกด้วย
ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมของชมรมฯครั้งนี้ จึงเป็นการเดินทางเข้ามาจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเผยแพร่บทเพลงให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวจังหวัดนนทบุรี โดยเนื้อหาบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมานั้นมุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักชาติและแผ่นดิน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติริย์ มิได้มุ่งหมายในเรื่องของความบันเทิง โดยประบาชนที่สนใจเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ สามารถซื้อบัตรได้ที่ พ.ต.อ.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ประธานชมรมฯ โทร.061-789-7879 ,พ.ต.อ.บรรจบ สุดใจ อนุกรรมการ ปปช./ประธานอนุกรรมการ ปปท. โทร. 081-834-6682

จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ / รายงาน