ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำเพื่อป้องกันปราบปรามสุ่มตรวจสารเสพติด

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำเพื่อป้องกันปราบปรามสุ่มตรวจสารเสพติด

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาที่เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร นายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน พ.ต.อ. อิทธิเดช สุนทร ผกก สภ.สว่างแดนดิน ทหารจาก มฑบ 29 สกลนคร สนธิกำลังผสม จำนวน 130 คน เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำเพื่อป้องกันปราบปรามไม่ให้ผู้ต้องขังมีสิ่งของครับไว้ในเรือน ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้าม พร้อมนี้ได้สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ผู้ต้องขังกล่มเสี่ยง จำนวน 50 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด