“อำเภอแม่สาย”ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาวันสงกรานต์ประจำปี2561” “อำเภอแม่สาย”ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาวันสงกรานต์ประจำปี2561” (ชมคลิปคลิกๆ)

“อำเภอแม่สาย”ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาวันสงกรานต์ประจำปี2561”

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นประธานเปิดงาน”งานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองแม่สาย”โดยมีนาย เอนก คำโอภาส รองนายกเทศมนตรีอำเภอแม่สายเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชน หน่อยงานที่เกียวข้องมาร่วมงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามของอำเภอแม่สายและวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักการเคารพผู้สูงอายุตามแบบวัฒนธรรมล้านนาดิ้งเดิมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและยังเป็นการทำให้ชุมชนเกิดความรักความหวงแหนเกิดการอนุรักษ์รักษาไว้ของท้องถิ่นล้านนาจากนั้นเป็นการสรงน้ำพระในวันสงกรานต์และขอพรผู้สูงอายุทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขแบบล้านนายังเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเทียวที่ได้เดินทางมาสัมผัสถึงวัฒนธรรมวิธีของชาวล้านนาอำเภอแม่สายให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเทียวที่ได้มาเทียวอำเภอแม่สายต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์ /ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย