“หลวงพ่อติ้ว”พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหัวถนน (ชมคลิป)

“หลวงพ่อติ้ว”พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหัวถนน

 

“ชุมชนหัวถนน” ชุมชนเล็กๆเงียบสงบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แต่เดิมที่นี่เป็นชุมชนของพี่น้องชาวลาวเวียง หรือพี่น้องชาวเวียงจันทน์ที่อพยพมาจากประเทศลาวเมื่อครั้งที่มีการสู้รบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 และเป็นที่ตั้งของวัดหัวถนนวัดเก่าแก่ที่มีอายุยืนนานมากว่า 200ปี


“พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ”เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเล่าให้ฟังว่า วัดหัวถนน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2360 โดยพี่น้องชาวลาวอพยพ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ และได้อัญเชิญพระพุทธรูปนาม “หลวงพ่อติ้ว”ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยไม้แต้ว หรือไม้ติ้วในภาษาลาว ตามลักษณะศิลปะของชาวลาว แต่เดิมวัดนี้ชื่อวัดใน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวถนน และได้รับการทำนุบำรุงจากราษฎรในหมู่บ้านมาโดยตลอดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม รัตนโกสิน ศก 121 พ.ศ. 2445


“หลวงพ่อติ้ว”องค์นี้เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหัวถนนแห่งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่แถวนี้เป็นป่าดงดิบซึ่งชุกชุมไปด้วยไข้มาเลเรียและสัตว์ร้ายนานาชนิด ส่วนเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ท่านเจ้าอาวาสมิได้กล่าวถึงนัก คงเป็นเพราะไม่ใช่เรื่องที่ภิกษุจะพึงกล่าวถึง แต่ท่านบอกว่าเห็นคนมาถวายลิเก และละครรำมิได้ขาดมีทั้งที่มาแก้บน และด้วยจิตศรัทธาโดยการถวายส่วนมากจะมีคณะลิเก และละครรำมาตั้งวิกกันในช่วงที่มีงานประจำปีของวัดหัวถนนคือช่วงวันที่ 15-19 เมษายนของทุกปี


สำหรับการจัดงานประจำปี พ.ศ 2562 นั้น พระปลัดจรวดกล่าวว่า จัดขึ้นเพื่อให้ญาติโยมที่ศรัทธาในหลวงพ่อติ้วได้มีโอกาสมาร่วมกันสักการะบูชาหลวงพ่อติ้วอย่างพร้อมเพียง โดยจะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้ว ไปรอบหมู่บ้าน โดยชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยดลบันดาลให้ประสบกับสิ่งที่หวังทุกๆประการ นอกจากนี้ยังเป็นการหาเงินเข้ามาวัดเพื่อปฏิสังขรณ์วัดอีกด้วย โดยขณะนี้ยังเหลือกุฎีหลังเก่าอีก 2หลังซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากแล้วเพราะมีอายุถึง 50ปี และ30ปีรวมไปถึงพระอุโบสถที่เสื่อมโทรมไปตามการเวลาอีกด้วย

จึงอยากเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และหลวงพ่อติ้วมาร่วมงาน รวมถึงเที่ยวชมงานประจำปีของวัดหัวถนน โดยปีหน้าคือปี 2562นี้ งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15เมษายน และแห่องค์หลวงพ่อติ้วในวันที่ 19เหมือนทุกปี และสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแต่ไม่สะดวกจะเดินทางมาเอง ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของวัดได้ที่ ชื่อบัญชีวัดหัวถนน หมายเลขบัญชี 209-0-44281-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาพนัสนิคม หรือสอบถามร่วมบุญได้ที่ 081-949 6050 , 091-451 5954 , 094-598 3953