ประจวบ ตลาดสดเทศบาลตำบลกุยบุรี ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย (มีคลิป)

ประจวบ ตลาดสดเทศบาลตำบลกุยบุรี ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย

ประจวบ ตลาดเทศบาลตำบลกุยบุรี ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย เป็นแห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันนี้ (28 ก.พ.60) นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายแพทย์สุรินทร์ สืบซื้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และนางสุธิดา ตั้งบูรพาจิต รองนายกเทศมนตรีตำบลกุยบุรี ร่วมแถลงข่าวการพัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไร้พิษที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจังหวัดฯ ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มาซื้อไปรับประทาน และเป็นของฝาก


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และตรวจเฝ้าระวังอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ เพื่อกระตุ้นติดตามให้มีการพัฒนา ให้มีคุณภาพผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเกณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งระยะแรกได้ติดตามประเมินผลตลาดสดที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการก่อน ก่อนที่จะขยายผลการดำเนินงานไปยังตลาดทุกแห่งในจังหวัด
สำหรับวันนี้ เป็นแถลงข่าว ตลาดสดเทศบาลตำบลกุยบุรี ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย เป็นแห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์