สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ที่ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

โดยมีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ การกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีมอบดาวให้กับผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสวัสดิการ อัตราค่าจ้างที่เป็นธรรมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นโดยมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นการช่วยเพิ่มผลิตกำลังแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่พระองค์ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่าง ของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯใต้ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 กระทรวงแรงงาน จึงได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์