สตูล / เปิดงานวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยภาคใต้ (มีคลิป)

สตูล / เปิดงานวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยภาคใต้

วันที่2มี.ค.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 2-5 มี.ค.2560 บริเวณสนามกองทัพอากาศ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งจัดโดยวัฒนธรรมจ.สตูล เครือข่ายวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล วัฒนธรรมจ.สตูล ส่วนราชการและประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ โดยก่อนเปิดงานมีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และมีการชักชา ชาชักยักษ์ เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้


งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมภาคใต้ให้ชาวไทย และชาวโลกได้ประจักษ์ ถึงความงดงาม และทรงคุณค่าผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมเช่น หนังตะลุง มโนราห์ ปัจจะสิลัต ของศิลปินจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ภายในงานจัดเป็นโซนวัฒนธรรมมีกิจกรรมลานวัฒนธรรม 14 จังหวัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นฯเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และความมั่นคงจากทุนทางวัฒนธรรม ผ่านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ

พร้อมส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมบนเวทีจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริม ให้ประชาชนนั้นได้ตระหนักเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมภาคใต้ สร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีของพี่น้องทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยในงานมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นิตยา แสงมณี // สตูล