กฟผ.ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีน้ำมันหกรั่วไหลจากระบบส่งน้ำมัน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุและการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

กฟผ.ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีน้ำมันหกรั่วไหลจากระบบส่งน้ำมัน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุและการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงไฟฟ้ากระบี่ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีน้ำมันหกรั่วไหลจากระบบส่งน้ำมันของ กฟผ. ทั้งนี้จึงได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ และตำรวจ สภ.คลองขนานเพื่อเตรียมความพร้อม โดยได้ติดป้ายประกาศการซ้อมแผน เพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและในลำคลอง

โดยสมมุติเหตุการณ์น้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะ ณ บริเวณสะพานคลองยวน หมู่ที่ 3 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ในการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการ เป็นการฝึกซ้อมตามแผนประจำปีที่ระบุ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่เข้าระงับเหตุและการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง อีกทั้งสร้างความมั่นใจต่อชุมชนเกี่ยวกับมาตรการ ความพร้อมเข้าระงับเหตุของโรงไฟฟ้ากระบี่

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน