เอไอเอ ไวทัลลิตี้ บุกตลาดเชิงรุก (มีคลิป)

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ บุกตลาดเชิงรุก

ที่โรงแรม42C The Chic Hotel อ.เมืองนครสวรรค์ บริษัท เอ ไอ เอ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นโครงการเพื่อสุขภาพซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนให้คุณเปลี่ยนแปลงสุขภาพอย่างแท้จริง มาเรียนรู้ ค้นพบเครื่องมือ และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวสู่การใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เอไอเอ ไวทัลลิตี้ไม่เพียงจะสนับสนุนให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่การวิจัยยังพบว่าสมาชิกของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพได้อีกด้วย เท่ากับมันได้ผลจริงๆ!มีสมาชิกจากจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน


เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะช่วยสมาชิกวางแนวทางในการก้าวสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาว เริ่มจากการให้สมาชิกกรอกแบบประเมินสุขภาพออนไลน์เพื่อให้เข้าใจถึงสถานะทางสุขภาพในปัจจุบันของตน จากนั้นจึงนำเสนอแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพโดยการวางเป้าหมายด้านสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากพันธมิตรต่าง ๆ วิธีนี้จะเป็นการช่วยให้สมาชิกสามารถมีสุขภาพที่ดีได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป ทุกครั้งที่สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ก็จะได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งจะสะสมเพื่อยกระดับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของตัวเอง ยิ่งสะสมคะแนนได้มากก็จะได้สถานะที่สูงขึ้น และได้รับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์