จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (มีคลิป)

จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทองสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3. ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3. อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป จากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาอิศรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชมารดา คือ สมเด็จพระศรีสุลาลัย

ซึ่งขณะนั้นยังดำรงพระฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเรียม ทรงพระราชสมภพ ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2330 ณ. พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ครั้นปีพุทธสักราช 2346 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ขึ้นเป็น พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พุทธสักราช 2363 ได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์ ให้เป็นแม่ทัพคุมกองทหารเสด็จยกกองทัพมาสกัดกองทัพพม่า ที่จะยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ และด่านบ้องตี้ แขวงเมืองกาญจนบุรี โดยมาตั้งขัดตาทัพอยู่ที่บ้านลิ้นช้าง ประมาณ10 เดือน เมื่อพม่าไม่ยกกองทัพมาจึงได้ยกกองทัพกลับพระนคร เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติสืบแทน เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2367 ทรงครองราชย์สมบัติอยู่เป็นเวลา 27 ปี 7 เดือน 23 วัน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาต่อชาวเมืองกาญจนบุรีนานัปการ ที่สำคัญดังต่อไปนี้ ทรงโปรดเกล้าให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่8มีนาคม 2374 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ เมืองกาญจนบุรีนี้ ได้ย้ายมาจากกาญจนบุรีเก่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ก่อนปีพุทธศักราช 2336 ทรงสร้างหลักเมือง และจารึกไว้ในแผ่นศิลา และแผ่นไม่สัก ทรงสร้างวัดญวณ หรือ วัดถาวรวราราม วัดนี้เดิมชื่อภาษาญวณ ว่า วัดคั้นถ่อตื้อ ทรงบูรณะวัดเหนือ หรือ วัดเทวสังฆาราม ปลายรัชสมัย พระองค์ทรงได้พระราชทาน พระบรมราโชวาทไว้กับขุนนางผู้ใหญ่ว่า การศึกสงครามข้างญวณ ข้างพม่า ก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่พวกฝรั่งให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ ก็ให้เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว

ระหว่างดำรงทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอยู่นั้น ได้ติดต่อค้าขายด้วยเรือสำเภา ไปยังเมืองจีนจนร่ำรวย กระทั่งสามารถนำเงินไปช่วยเหลือในกิจการบ้านเมืองได้บ้าง เงินทองนี้ พระองค์ทรงหาได้มา ก็คงเก็บไว้ในถุงแดง จึงเรียกกันทั่วไปว่า เงินถุงแดง และเงินถุงแดงนี้จำนวนหนึ่งได้เก็บไว้เป็นส่วนพระองค์ด้วยพระราชวินิจฉัยอนาคต เกี่ยวกับพวกฝรั่งไว้ว่า คงจะต้องรังแกข่มเหงไทยเป็นแน่แท้ จึงมีพระราชดำรัส ไว้กับผู้ใกล้ชิดว่า เงินถุงแดงนี้ เก็บเอาไว้ ไถ่บ้านไถ่เมืองเถิด และก็เป็นจริงตามที่ทรงทำนายไว้ กล่าวคือ ฝรั่งเศสนักล่าเมืองขึ้น ได้นำเรือมายึดเมืองจันทบุรีและตราด ในรัชสมัยรัชกาลที่3 พุทธศักราช2436 กองทัพไทยได้ต่อสู้ระยะหนึ่ง จึงสงงบศึก

ฝรั่งเศส ได้ถือโอกาสความได้เปรียบจึงยื่นสัญญาปรับสินไหมหกล้านบาท เงินถุงแดงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้นำมาไถ่บ้านไถ่เมือง ตามที่ทรงทำนายไว้ทุกประการ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2494 รวมพระชนมายุได้ 63. พรรษา 11 วันครั้นพุทธศักราช 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายพระราชสมัญญา พระมหาเจษฏาราชเจ้า ซึ่งพสกนิกรเรียกขานกันทั่วไปว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

จิตติมาพร นิลมัย กาญจนบุรี รายงาน