รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานผู้สูงวัย หัวใจ STRONG : Live ln the city และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ อนาคตท้องถิ่นกับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (มีคลิป)

รองผู้ว่าฯปทุมธานี ประธานเปิดงานผู้สูงวัย หัวใจ STRONG : Live ln the city และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ อนาคตท้องถิ่นกับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่ สนามบางกอกกล๊าส อำเภอธัญบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานผู้สูงวัย หัวใจ STRONG : Live ln the city และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ อนาคตท้องถิ่นกับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมี นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและสังคม จำนวน 12 ท่าน


ด้านนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถได้ให้รายละเอียดว่า
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นได้จากความร่วมมือของคนในพื้นที่ การสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกว่า 3 แห่งในพื้นที่ กระจายลงเป็น 3 ชุมชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านฟ้ารังสิต ศูนย์สถาพร และศูนย์ปิยวรารมณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของท้องถิ่นชุมชน ในการร่วมมือกันโดยใช้สังคมเป็นศูนย์กลาง คือผู้สูงวัยมีการบริหารจัดการตนเอง และมีภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์ร่วมกัน หลังเสร็จงานก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารในครั้งนี้

ประภาพรรณ ขาวขำ ผู้สื่อข่าวปทุมธานี รายงาน