นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สั่งการฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ควบคุมสถานที่แหล่งมั่วสุมในพื้นที่หลังมีชาวบ้านร้องเรียน…

นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สั่งการฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ควบคุมสถานที่แหล่งมั่วสุมในพื้นที่หลังมีชาวบ้านร้องเรียน…
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนถึงช่วงเย็นที่ผ่านมา นายอภัย  วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการ สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงของทางอำเภอนาตาล ร่วมกับ สมาชิก อาสาสมัครนาตาลที่ 23 ทำการตรวจสถานที่ที่สงสัยและมีความเสี่ยงและเป็นแหล่งมั่วสุมรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนจากทางราษฎรในเขตตำบลนาตาล ซึ่งผลการปฏิบัติ ตรวจกลุ่มเสี่ยงหาสารเสพติดจำนวน 12 ราย พบผู้มีปัสสาวะและยอมรับว่าใช้สารเสพติดจริง จำนวน 1 ราย จึงนำเข้าศูนย์คัดกรองและเข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว นอ.นาตาล จว.อบ. ทศพร  ก้อนแก้ว ทีมข่าวการเมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานี  รายงาน