คิดดีทำได้ต้องยกนิ้วให้ทางหลวงชนบทพิจิตรนำรถบรรทุกน้ำสะอาดดื่มได้แจกชาวบ้านพื้นที่ภัยแล้ง

คิดดีทำได้ต้องยกนิ้วให้ทางหลวงชนบทพิจิตรนำรถบรรทุกน้ำสะอาดดื่มได้แจกชาวบ้านพื้นที่ภัยแล้ง
วันที่ 10 มี.ค. 60 นายศุภวิชญ์ สกุลศักดิ์ “นายช่างโต” ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ได้บูรณาการร่วมกับท้องถิ่นของอำเภอต่างๆดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ขณะนี้เริ่มเกิดวิกฤตภัยแล้ง โดยได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกให้ที่วัดเขาดินและบ้านเรือนราษฎรหมู่ 6 บ้านสี่แยกเขาดิน ตำบลท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ , บ้านดงสว่าง อ.สากเหล็ก และที่ หมู่ 6 บ้านคลองสะแก ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โดยนำน้ำสะอาดที่สามารถดื่มกินได้ไปแจกจ่ายให้ตามวัดและถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 12,000 ลิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นเติมความสุขให้กับประชาชนที่ส่วนใหญ่หมู่บ้านและบ้านเรือนอยู่ริมทางหลวงชนบทของจังหวัดพิจิตรในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดต่อเนื่องไปตลอดช่วงหน้าแล้งนี้เพื่อช่วยให้ชาวพิจิตรผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปให้จงได้


นายศุภวิชญ์ สกุลศักดิ์ “นายช่างโต” ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก กล่าวเพิ่มเติมว่า แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรมีรถบรรทุกน้ำและบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ทั้งคนและอุปกรณ์มีหน้าที่ในการก่อสร้าง-ซ่อมแซม ถนน แต่เมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงได้สั่งการให้บุคลากรในองค์กรต้องควรใส่ใจพี่น้องประชาชนที่นอกเหนือจากภารกิจหลักด้วย ดังนั้นในช่วงหน้าแล้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำกินน้ำใช้รวมถึงพบเห็นถนนในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทแล้วต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุหรือโทร 056-608624 และสายด่วน 1146