รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการ ควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ อำเภอแม่ทา (มีคลิป)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการ ควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ อำเภอแม่ทา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน ที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ในเขตอำเภอแม่ทา ซึ่งได้ ร่วมกันดับไฟบริเวณป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล ได้รับความเสียหาย จำนวน 30 ไร่

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้เกิดเหตุไฟป่า ในพื้นที่ ป่าชุมชน บ้านศรีทรายมูล หมู่ 9 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดย นายจรัล มณีจันสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.แม่ทา ได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.แม่ทา กองร้อย อส.อ.แม่ทา ที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำพูนผาเมือง , อุทยานแห่งชาติขุนตาล , ทหารกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครรวม 40 คน ร่วมกันดับไฟป่า ใช้เวลาดับไฟ 3 ชั่วโมง ( ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ) จึงสามารถดับไฟป่าได้ทั้งหมด ซึ่งเหตุไฟป่าในครั้งนี้สร้างความเสียหาย ให้ป่าชุมชน จำนวน 30 ไร่ โอกาสนี้ นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปเยี่ยมให้กำลัง และได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย


การป้องกันเหตุ หมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ อำเภอแม่ทา ได้ จัดชุดลาดตระเวน , ตั้งด่านตรวจ บริเวณทางเข้าพื้นที่ป่า , จัดทำบัญชี ผู้หาของป่า พร้อมทั้ง เชิญมาปรับทัศนคติ ขอความร่วมมือไม่ให้เผาป่า ซึ่งในเขตพื้นที่ทำกินของชาวบ้านจะไม่พบปัญหาการลักลอบเผา เพราะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ รณรงค์ห้ามเผา โดยขอความร่วมมือเกษตรกร แต่มักจะพบเหตุไฟป่าในพื้นที่เนินเขาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ในอำเภอแม่ทา ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( pm 10 ) ของจังหวัดลำพูน ในวันนี้ ( 10 มีนาคม 2560 ) วัดได้ 50 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ( 120 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร )