ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับชุดรักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีดูแลความสงบเรียบร้อยในงานบุญประจำปี

ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับชุดรักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีดูแลความสงบเรียบร้อยในงานบุญประจำปี…..เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา19.00 น.  นายปรัชญา วงษ์ชมพู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายวิษณุ สนมศรี ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วย ร.ต.ประสงค์ สายแวว หัวหน้าชุดรักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอเขมราฐ จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  เจ้าหน้าที่ทหาร      เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบกำกับดูแลความสงบเรียบร้อยในงานบุญประจำปีบ้านบาก ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวงาน จากการตรวจพบผู้เสพ 5 ราย และยอมรับสารภาพว่าเสพติดจึงควบคุมตัวพร้อมทั้งแจ้งผู้ปกครองและจะได้นำเข้าค่ายบำบัดศูนย์ขวัญแผ่นอำเภอเขมราฐ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดเมื่อออกมาแล้วจะได้ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว ทศพร  ก้อนแก้ว ทีมข่าวการเมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน