ชาวนา 4 ตำบลเฮ หลัง อบจ.อ่างทอง ผันน้ำช่วยต้นข้าวที่กำลังยืนต้นตาย

อ่างทอง 110360 ชาวนา 4 ตำบลเฮ หลัง อบจ.อ่างทอง ผันน้ำช่วยต้นข้าวที่กำลังยืนต้นตาย
หลังจากที่ชาวนาจังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากน้ำในระบบชลประทานไม่มีน้ำเพียงพอในการสูบเข้านาไปเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังตั้งท้อง จนทำให้ต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเซายืนต้นตาย นับ 100,000 ไร่ จนชาวนาต้องออกมาร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว


ซึ่งเมื่อเวลา 14.30 น.ของวันนี้(11มีค60)ที่คลองชลประทาน ม.2 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายสุรเชฐ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง พร้อมนายปรีชา พันธุ์วา ชลประทานจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาดูเครื่องสูบน้ำขนาด 18 นิ้ว และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่กำลังสูบน้ำจากคลองชลประทาน เข้าคลองชลประทาน(ซอย)เพื่อส่งไปช่วยต้นข้าวของชาวนาในตำบลม่วงเตี้ย ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ ชาวนาในตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง ชาวนาในตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล สามารถช่วยต้นข้าวให้รอดตายได้ 10,000 ไร่


นายสุรเชฐ กล่าวว่าตอนนี้ชาวนาทั้ง 4 ตำบล โดยตำบลม่วงเตี้ย ตำบลยางซ้าย ตำบลราษฎรพัฒนา ตำบลยี่ล้น ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ต้นข้าวใกล้จะตาย จึงประสานงานกับชลประทานจังหวัดอ่างทอง และชลประทานโครงการและบำรุงรักษาชันสูตร นำเครื่องมาวิดน้ำให้ประชาชนจำนวน 2 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว และ18 นิ้ว โดยชลประทานจังหวัดอ่างทองได้อนุเคราะห์น้ำมันมาให้ ซึ่งประชาชนชาวนาจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย โดยจะปล่อยน้ำให้ตำบลยางซ้าย และตำบลม่วงเตี้ยใน 5 วันแรก ส่วนตำบลราษฎรพัฒนา และตำบลยี่ล้น จะได้ใน 5 วันต่อมา ถ้าครบ 10 วันแล้วน้ำยังไม่เพียงพอเราจะสูบให้ชาวนาทั้ง 4 ตำบลจนเพียงพอ


นายปรีชา กล่าวว่าคือตอนนี้มีเกษตรกรที่ทำนาในแผนรอบ 2 จำนวน 190,000 ไร่จะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 20,000 ไร่เศษ และในเดือนเมษายนอีก 90,000 ไร่ ซึ่งนาข้าว 90,000 ไร่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังไม่สามารถขาดน้ำได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ โดยสถานการณ์ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่างที่เห็นน้ำไม่สามารถไปตามธรรมชาติได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วย และตอนนี้อาจจะเกิดอีกหลายพื้นที่ แต่อย่างไงก็ตามทางชลประทานจังหวัดอ่างทองยินดีช่วยชาวนา เน้นเฉพาะนาปรังครั้งที่ 2 ส่วนนาปรังครั้งที่ 3 ไม่ควรปลูกเพราะจะเสี่ยงทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364