มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดงานสัมมนา “เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล เกษตรไทย 4.0”

อุบลราชธานี…มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดงานสัมมนา “เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล เกษตรไทย 4.0” ….
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พร้อมอาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล เกษตรไทย4.0″พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ (เจ้าชายแห่งเกษตรอินทร์) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเกษตรอินทรีย์ก้าวไกล เกษตรไทย 4.0 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในรายวิชาสัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับฟังกว่า 400 คน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ อาคาร HU ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา

ข้อมูลภาพ/ข่าว. ทศพร  ก้อนแก้ว ทีมข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี