หยุดเถียงกันซะที!!!บทสรุปพัฒนาบึงสีไฟยึดตามแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชา

หยุดเถียงกันซะที!!!บทสรุปพัฒนาบึงสีไฟยึดตามแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชา
วันที่ 11 มีนาคม 2560 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านกับส่วนราชการความคิดเห็นต่างกันจนเป็นกระแสและข้อพิพาทถึงเรื่องการพัฒนาบึงสีไฟที่ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เสนอแผนพัฒนาบึงสีไฟจะให้ก่อสร้างอควาเรียม หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ต้องใช้งบประมาณจากเงินภาษีประชาชนถึง 500 ล้านบาท แต่มีชาวบ้านบางคนตั้งข้อกังวลว่าการทำอาคารสิ่งปลูกสร้างใหญ่โต จะเป็นภาระในการดูแลในอนาคต รวมถึงการขุดลอกบึงสีไฟใช้งบ 320 ล้านบาท แต่ไม่มีการพูดถึงการพัฒนาบึงสีไฟตามแนวพระราชดำริที่จะทำเป็นแก้มลิงและศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นศาสตร์พระราชา


ล่าสุดทุกฝ่ายจึงได้มีการปรับความเข้าใจกันหลายครั้งด้วยการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นตลอดจนมีการออกแบบสอบถามและทำประชาพิจารณ์ที่ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นการตั้งคำถามแบบมีธงคำตอบแต่ชาวพิจิตรก็ตอบตรงกันว่าอยากให้มีการพัฒนาบึงสีไฟ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติเนื้อที่ 5,300 ไร่เศษ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขินและเมื่อถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟป่าลุกไหม้วัชพืชทำลายสิ่งแวดล้อมไม่สมกับคำว่าเป็นบึงสีไฟ เพราะไม่มีทางน้ำเข้าบึงสีไฟและสภาพตื้นเขิน จากจุดอ่อนและปัญหาของบึงสีไฟจึงทำให้หลายฝ่ายจากที่เคยแตกแยกต่างหันหน้าตั้งวงถกปัญหาจนได้ข้อยุติว่าสิ่งแรกที่จะต้องพัฒนาบึงสีไฟคือต้องดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9


ดังนั้นในวันนี้การที่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้ลงพื้นที่ดูสถานที่จริงและตั้งโต๊ะจับเข่าคุยกันกับทุกฝ่ายก็ได้ข้อยุติว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายชัดเจนว่าจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร อีกทั้งให้ดำเนินการขุดลอกบึงสีไฟให้เป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริพร้อมทั้งให้บึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานชลประทานจังหวัดพิจิตร ไม่มีใครเอ่ยถึงโครงการเจ้าปัญหา “โครงการสร้างอควาเรียม 500 ล้าน”สำหรับแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 ที่จะใช้มาดำเนินการขุดลอกบึงสีไฟให้เป็นตามข้อมูลขางต้นจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่งจะให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดำเนินการที่จะมีการขุดดิน 8 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำให้ได้ 12.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถ้าดำเนินการเป็นไปตามแผนก็จะแบ่งงานออกเป็น 3 ช่วง ใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน อีกทั้งมีผู้เสนอให้พัฒนาทางหลวงหมายเลข 11 ตากฟ้า-เขาทราย-สากเหล็ก-วังทอง ซึ่งทุกวันนี้เป็นเพียงถนน 2 เลน และมี 4 เลน เป็นบางช่วงมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอเพื่อจะนำเรียนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเร่งรัดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการโดยเร็วต่อไป

สิทธิพจน์ เกบุ้ย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคพิจิตร 081-8872449