น่าน จัดมหกรรมอาหาร ครั้งที่ 9 ภายใต้การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ ประเทศไทย 4.0 (มีคลิป)

น่านจัดมหกรรมอาหาร ครั้งที่ 9 ภายใต้การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ ประเทศไทย 4.0

ในระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560

จังหวัดน่าน ร่วมกับ นายพิชญหิรัณ กุลโล ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จ.น่านจัดโครงการมหกรรมอาหารครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ภายใต้การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0 (5F)(FOOD) ที่ ลานเอนกประสงค์ ห้างบิ๊กซี สาขาน่าน โดยได้รับเกรียติจาก นายไพรศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านจังหวัดน่าน (FOOD) สร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง 5 Fของจังหวัดน่านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นจังหวัดน่าน


เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของประชาชนที่เข้าร่วมมหกรรมอาหารเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสาธิตอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดน่าน การจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดน่าน ชมรมที่พักจังหวัดน่าน ฯลฯ


กิจกรรมภายในงาน มีหลากหลายทั้งการออกร้าน ซุ้มอาหารสะอาด รสชาติอร่อยของสมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหาร ไม่น้อยกว่า 50 ร้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ช๊อป ชิม อาหารอร่อย สะอาด ราคาประหยัด นอกจากนี้กิจกรรมบนเวที เช่น การเดินแฟชั่นผ้าเมืองน่าน การแสดงรำวงย้อนยุค การเต้นบาสโลบ การแสดงดนตรีจากนักดนตรีของร้านชั้นนำในเมืองน่าน ในวันเปิดงาน 13 มีนาคม มีการโชว์การทำแกงมัสมั่นบันลือโลก โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ เชฟอุทัย ตันตระกูล จากร้านปุ้ม 3 จึงขอเชิญชวนประชาชน พี่น้องชาวน่าน ผู้สนใจร่วมชิม ช็อป อุดหนุนอาหารรสชาติอร่อย และร่วมกิจกรรมได้พบกันที่ ลานเอนกประสงค์ห้างบิ๊กซี

ปฏิญญา เรือนงาม ข่าว/ภาพ จังหวัดน่าน