ม.อุบลฯ เสริมศักยภาพชุมชนมีส่วนร่วมเปิดตัว “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแหลมสวรรค์”

ม.อุบลฯ เสริมศักยภาพชุมชนมีส่วนร่วมเปิดตัว “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแหลมสวรรค์”
———————————
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมี ดร.นรา  หัตถสิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี” ร่วมกับ ดร.สายรุ้ง  ดินโคกสูง อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแหลมสวรรค์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมะสมกับบริบทบ้านแหลมสวรรค์ และเมื่อได้ผลลัพธ์จากการจัดโครงการวิจัยครั้งนี้ ก็จะนำไปสู่ข้อเสนอในการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมพลังปัญญาให้นำไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนต่อไป ดังนั้น ทีมวิจัยจึงได้กำหนดจัดการท่องเที่ยวทดลองโดยนำนักท่องเที่ยวและผู้สังเกตการณ์ล่องแพท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “บ้านแหลมสวรรค์” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ หาดบ้านแหลมสวรรค์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


สำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “บ้านแหลมสวรรค์” ใช้เวลาล่องแพ 1 วัน ได้รับความร่วมมือจาก “สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านแหลมสวรรค์” และผู้ใหญ่บ้านแหลมสวรรค์ ที่มารอต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สังเกตการณ์ด้วยความอบอุ่นด้วยพวงมะลัยดอกลีลาวดีที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ซึ่งมีขึ้นอยู่ในหมู่บ้านและริมเขื่อน ก้าวแรกเมื่อทุกคนลงจากรถ จะได้สัมผัสกับลมที่พัดเอาความเย็นจากผืนผิวน้ำที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นมาจากเขื่อนกระทบผิวกายตลอดเวลาทำให้ทุกคนรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลาย และยังมีหาดทรายที่สามารถลงเล่นน้ำได้ไม่ต่างจากหาดพัทยาน้อย เพราะมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน การสัญจรทางรถสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที จากทางหลวงหมายเลย 217 ที่มุ่งหน้าไปสู่ช่องเม็ก ในการนี้ผู้ใหญ่บ้านแหลมสวรรค์กล่าวต้อนรับ และแนะนำประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน พร้อมทั้งกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนฯ ให้ฟังพอสังเขป และแนะนำพลขับแพผู้ชำนาญการและไกด์นำเที่ยวประจำท้องถิ่นบ้านแหลมสวรรค์ที่จะอำนวยความสะดวก และบรรยายตลอดการล่องแพเชิงนิเวศครั้งนี้ เมื่อทุกคนสวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว การล่องแพเชิงนิเวศ “บ้านแหลมสวรรค์” ของเราก็เริ่ม จากการชมและร่วมกิจกรรม “การให้อาหารปลาในกระชัง” ที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนในชุมชน และเมื่อมองออกไปบริเวณโดยรอบก็จะเห็น “ยอปลาซิวแก้ว” ที่มีอยู่กระจัดกระจายหลายจุด และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการสาธิต “วิธีการดำน้ำตัดตอไม้ใต้น้ำด้วยวิธีแบบโบราณ” ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์จนทำให้สามารถดำน้ำได้เป็นเวลานานและลึกขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันจะหาดูได้ยากเนื่องจากตอไม้ในน้ำมีปริมาณลดน้อยลงและอยู่ในน้ำที่ลึก ชาวบ้านจึงเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน จึงทำให้หาดูได้ยากขึ้น


จากนั้น เป็นการล่องแพชมความงาม “เรือพระที่นั่งและพระตำหนักที่ประทับส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ชมความเป็นธรรมชาติเกาะ แก่ง และโขดหินตามแนวริมเขื่อนสิรินธร พร้อมชมความงดงามของ “ผาวัดใจ” สำหรับจุดนี้นักท่องเที่ยวจะนิยมลงเล่นน้ำมาก เนื่องจากมีโขดหินที่สวยงาม และน้ำที่ใสสะอาดมาก ร่วมรำลึกถึง “สุขารมย์” แห่งอดีตกาล เรื่องเล่า “การเดินทางของปลา – จากท้องนทีสู้ท้องนรี” พร้อมลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านในบรรยากาศแห่งสวรรค์บนผืนนทีในวิถีชุมชน พักผ่อนตามอัธยาศัย “เอนกายาลงบนแพแลนิทรา” แวะกราบนมัสการ พระครูโพธิสารคุณวัฒน์ (พระอาจารย์บุญชู  ฐิตคุโณ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ วัดป่าโพธิญาณ (วัดเขื่อน) สาขาที่ 8 ของวัดป่าพง และในวันที่ 3 – 7 มีนาคมของทุกปี จะมีงานปฏิบัติธรรมประจำปี มีญาติธรรมมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ชมศาลาเรือนแพ เป็นศาลาธรรมสถาน สำหรับใช้สวดมนต์ – ทำวัตร อบรมธรรมะ ปฏิบัติธรรม สร้างอยู่กลางน้ำในลักษณะของแพที่เชื่อมต่อกับฝั่งด้วยการสร้างสะพานเข้าไปที่แพ ซึ่งสะพานที่สร้างขึ้นด้วยไม้แม้จะดูเรียบง่ายแต่ไม่ได้ต่อเข้าไปตรงๆ สร้างเป็นทางเดินโค้งๆ มีหลังคาคลุม ประชาชนที่ศรัทธาจะนำเอาภัตตาหารมาถวายพระที่นี่ในทุกๆ เช้า ด้านล่างของศาลาเรือนแพจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเล็ก-ปลาใหญ่จำนวนมากร่วมอิ่นบุญและมีความสุขกับ “การให้อาหารปลาและเดินชมฝูงลิง” ที่มีมากกว่า 100 ตัว เดินทางมุ่งสู่หาดบ้านแหลมสวรรค์ เพื่อชมการเดินทางของไม้ใต้น้ำ “สู่การเป็นไม้ตีพริก” พร้อมร่วมกิจกรรมทำไม้ตีพริกโดย คุณพ่อบุญหนา  เยาวบุตร ผู้บุกเบิกการนำไม้ใต้น้ำมาทำไม้ตีพริกคนแรกของบ้านแหลมสวรรค์ ชมและเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น น้ำปลา ปลาร้า แจ่วบอง ปลาส้ม ปลาซิวแก้วสามรสและตากแห้งเป็นต้น สำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “บ้านแหลมสวรรค์” ที่ทางคณะผู้วิจัยจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม “ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีมากจากนักท่องเที่ยวและผู้สั่งเกตการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมและเทคะแนนให้อย่างท่วมท้น สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทีมงานและคณะผู้จัดเป็นอย่างมาก


ดร.นรา  หัตถสิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี” กล่าว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “บ้านแหลมสวรรค์” และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านแหลมสวรรค์ ที่มีความตั้งใจจริง มีความต้องการจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาความยากจน และการละทิ้งถิ่นฐานของคนในชุมชน สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้านแหลมสวรรค์มีความจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การเชื่อมโยงการสร้างคุณค่าและมูลค่าของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นและวัฒนธรรมให้เป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่มีราคาสูงอย่างเป็นระบบแล้ว ด้วยเหตุผลนี้ จึงจำเป็นต้องมีนักวิชาการเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ในทางวิชาการกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจตลอดจนมีความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแหลมสวรรค์ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมและเป็นระบบสืบต่อไป
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งจองแพโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “บ้านแหลมสวรรค์” ได้ที่… คุณคณิตถา  นาทอง โทรศัพท์ 06-1541-0961(ครูนิด) หรือ 08-2373-8578 (พี่แต) โดยให้บริการล่องแพได้เฉพาะ (วันหยุดราชการเท่านั้น) เท่านั้น…!!!!


—————————————-
ข้อมูลภาพ/ข่าว ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร ปชส.ม.อุบลฯ
ทศพร  ก้อนแก้ว ทีมข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน