จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง
นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 จังหวัดนครสวรรค์ สรุปข้อมูล สถานการณ์ภัยแล้ง 15 อำเภอ พื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประเมินเป็นรายอำเภอ ต้องยกให้อำเภอแม่เปินเพียงอำเภอเดียวที่คาดว่าจะไม่ประสพภัยแล้ง ทั้งน้ำดื่มน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรไม่มีปัญหา เพราะมีเขื่อนคลองโพธิ์ นอกนั้นทุกอำเภอจะขาดน้ำ ทั้งน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร โครงการชลประทานนครสวรรค์ จะเปิดให้ใช้น้ำเพียงแค่ 31 มีนาคม. 60 หลังจากนั้นตัวใครตัวมัน ใครที่ทำนา เมษายน.-มิถุนายน.เตรียมหาแหล่งน้ำสำรอง นะ การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ การสำรวจแหล่งน้ำ บ่อบาดาล ดูแลปัญหาพี่น้องประชาชน หากได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำอุปโภค-บริโภค ให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือแจ้งที่ ป้องกันภัยจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 803537


มโนชญ์ ศาสตร์ศรี ข่าว/ภาพ
กณต ทาทิพย์ รายงาน