นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี(มีคลิป)

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางพัทชรี ฉลาดคิด สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางศิริกัณฑ์ พิริยายน ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติลาดสวาย และ นางบุบผา เอี่ยมเอิบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการติดตามผลการดำเนินงาน การรับทราบปัญหา และการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ในครั้งนี้

ประภาพรรณ ขาวขำ ผู้สื่อข่าวปทุมธานี รายงาน