ผู้ว่างงานและผู้พิการในจังหวัดลำพูน ร่วมงานนัดพบแรงงาน ประจำปี 2560 (มีคลิป)

<<< ลำพูน >>>
ผู้ว่างงานและผู้พิการในจังหวัดลำพูน ร่วมงานนัดพบแรงงาน ประจำปี 2560

สถานประกอบการในจังหวัดลำพูน เปิดจุดรับสมัครงาน ในงานนัดพบแรงงาน และนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2560 โดยมีผู้ว่างงาน และผู้ต้องการเปลี่ยนงาน มาสมัครงาน เป็นจำนวนมาก

วันนี้ ( 21 มีนาคม 2560 ) ที่ ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดงานนัดพบแรงงาน และนัดพบแรงงานคนพิการ โดยมีนายจ้าง /สถานประกอบการ มาจัดจุดรับสมัครงานให้แก่ ผู้สนใจที่ว่างงานและต้องการเปลี่ยนงานมาสมัครงานตามความสามารถของตนโดยมีสถานประกอบการ จำนวน 67 บริษัท รับสมัครงาน ในตำแหน่งว่างจำนวน 636 ตำแหน่ง 4,011 อัตรา , ตำแหน่งอัตราว่าง ของคนพิการ 26 อัตรา


บรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานรวมไปถึงคนพิการและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการ ทำงานพิเศษในช่วงปิดเทอม และผู้ประกอบการบางรายยังเปิดให้มีการรับงานไปทำที่บ้าน นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้จัดจุดรับสมัคร ผู้ต้องการฝึกทักษะวิชาชีพ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ก็ได้จัดจุดให้บริการแนะนำการทำงานแก่คนพิการ ด้วย ซึ่งผู้ที่ประสงค์ต้องการหางานสามารถติดตามการประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานจัดหางาน โทร.053 -5255435

//////////////////////////

สมเพชร ฤาชา รายงาน
*********************