อภิรัฐ กุนกันไชย รองประธานมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ CEO NewGen Airways

อภิรัฐ กุนกันไชย รองประธานมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ CEO NewGen Airways ที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า ในการดูแลขิงทางมูลนิธิฯ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต