วัดบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่

วัดบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่
ใน วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 โดยมีดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด มีพระครูโสภิตสุตคุณ เจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์ เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระปลัดสพรั่ง ฐานฺวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์ และประชนจำนวนมากร่วมในพิธีเปิด
ภายในงานมีมหรสพ ลิเก ภาพยนตร์ ดนตรี มีนักร้องรับเชิญ…อู๊ด เป็นต่อ ,หลิว อาจารียา , เจี๊ยบ โสภิตนภา , เล้ง แชมป์ศึกวันดวลเพลง 18 สมัย, ตรี แชมป์ศึกวันดวลเพลง 17 สมัย กิจกรรมไหทองการกุศล มีของรางวัลมากมาย..


วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำไปก่อสร้างอุทยานหลวงปู่ทวดที่ยังไม่แล้วเสร็จและบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างภายในวัด เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ศรัทธาของประชน รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชนเป็นอย่างดี ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังถือปฏิบัติสืบทอดต่อไป….

สำฤทธิ์ ล้ำเลิศ รายงาน