สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ได้กำหนดจัดงาน “วันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน”(มีคลิป)

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ได้กำหนดจัดงาน “วันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน”

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ได้กำหนดจัดงาน “วันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน” ณ ริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมรับบริการ โดยเกษตรกรสามารถทำการเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่ทำการเกษตร พึ่งให้แห้งแล้ว จำนวน 1 กก. ส่งตรวจวิเคราะห์ดินในวันงาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพของดิน ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชหรือไม่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดให้ทีมปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินจาก ศดปช. ภายในจังหวัดทั้ง 7 ศูนย์ ร่วมให้บริการ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน และขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ให้มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานี รายงาน