ชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 พร้อมเลี้ยงสังสรรค์

ชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 พร้อมเลี้ยงสังสรรค์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมาชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 พร้อมเลี้ยงสังสรรค์ โดย ประธานชมรมฯ คุณชัยรัตน์ ลาภทรงสุข พร้อมด้วย ที่ปรึกษาชมรมฯ ท่านโฆสิต สุวินิจจิต,รองประธาน, คณะกรรมการ และทีมงานชมรมฯ ได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และเป็นกันเองอย่างมากค่ะ

ทั้งนี้ ท่านโฆสิต สุวินิจจิต ได้ใ้ห้เกียรติขึ้นมากล่าวบนเวที พร้อมแสดงความยินดี และชื่นชมกับชมรมลูกหลานฯของเราที่มีความเข้มแข็งรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นตลอดมา และขอให้ทุกท่านยึดมั่นในคุณงามความดีเสมอ นอกจากนี้ในตอนปิดท้าย ท่านโฆสิต สุวินิจจิต ได้กล่าวขึ้นมาประโยคหนึ่ง ซึ่งทำให้เราทุกคนในงานมีความปลาบปลื้มและปิติยินดีอย่างมาก นั่นก็คือ “จงภูมิใจในความเป็นลูกหลานตระกูลลิ้ม เพราะตระกูลของเรา กตัญญู ซื่อสัตย์อยู่ในสายเลือด” ทุกคนลูกหลานตระกูลลิ้มต่างปรบมือให้กับท่าน โฆสิต สุวินิจจิต ณ ห้องอาหารเตียซัว ภัตตาคารสำเภาแดง

โกสินธ์ จินาอ่อน รายงาน