หอการค้าจังหวัดลำพูน จัดเวทีเสวนา “ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร”(มีคลิป)

<<< ลำพูน >>>

หอการค้าจังหวัดลำพูน จัดเวทีเสวนา “ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร”

“ประเทศไทย 4.0” เป็นยุคที่ประเทศไทยต้องก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

////////////////////////////

สมเพชร ฤาชา รายงาน
**********************