สมาคมน้ำบาดาลไทยเร่งเจาะน้ำบาดาลช่วยเหลือภัยแล้งในโรงเรียนพื้นที่ จเพชรบูรณ์ (มีคลิป)

สมาคมน้ำบาดาลไทยเร่งเจาะน้ำบาดาลช่วยเหลือภัยแล้งในโรงเรียนพื้นที่ จเพชรบูรณ์

นายศุภผล จริงจิตร นายกสมาคมน้ำบาดาลไทยเดินทางไปมอบบ่อบาดาลที่โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ และที่โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี 2 ใน 9 บ่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สมาคมน้ำบาดาลไทยทำการเจาะช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายศุภผล จริงจิตร นายกสมาคมน้ำบาดาลไทยกล่าวว่าสมาคมน้ำบาดาลไทยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลในประเทศไทยกว่า 500 คนและด้วยความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และปรารถนาให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน สมาคมน้ำบาดาลไทยจึงมีความประสงค์จะดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำบาดาลโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนแหล่งน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยจุดที่จะทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ต้องเป็นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน และที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ อื่น ๆ ซึ่งได้มีสมาชิกจากทั่วประเทศแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการขุดเจาะแล้ว 119 บ่อ คิดเป็นมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท โครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบันสามารขุดเจาะและส่งมอบให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ แล้วจำนวน 23 บ่อ ในส่วนที่เหลือจะได้ดำเนินการให้สมาชิกเร่งรัดขุดเจาะให้เสร็จภายใน 1 – 2 เดือนนี้เพื่อที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในปี 2560 นี้ ด้านนายมนูญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระที่นั่ง ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรีกล่าวว่าในทุก ๆ ปีในช่วงฤดูแล้งโรงเรียนจะประสบกับปัญหาน้ำกินน้ำใช้เป็นอย่างมากเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง น้ำที่ใช้อยู่ก็ใช้ร่วมกับบ่อบาดาลของชาวบ้าน ซึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งก็จะแทบไม่มีน้ำใช้ เมื่อสมาคมน้ำบาดาลมาเจาะน้ำบาดาลให้ถือว่าเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบที่จะมีน้ำกินน้ำใช้ แต่ทั้งนี้ก็จะใช้อย่างประหยัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด


ข้อมูลภาพ/ข่าว มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์  http://www.siamfocustimenews.com/