พิธีมอบรางวัล”เทพกินรี”ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาส วันอนุรักษ์มรดกไทย

พิธีมอบรางวัล”เทพกินรี”ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาส วันอนุรักษ์มรดกไทย

@@@ หม่อมหลวงรัชฎาราศี ชยางกูร เป็นประธานพิธี พร้อมมอบรางวัล”เทพกินรี”ประจำปี2560 เนื่องในโอกาส วันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่2เมษายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ (ชั้น2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ภายในงานเต็มไปด้วยผู้คนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สร้างคุณงามความดีประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและมรดกของชาติ

การมอบรางวัลครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ กับบุคคล คิดดี ทำดี ส่งเสริม อนุรักษ์มรดกไทย ผู้ที่มารับรางวัลในครั้งนี้มีมากสาขา อาทิ. พระคงศักดิ์ ขันธวิชัย สาขาอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย,อุเทน อินอ้าย สาขาจิตอาสาดีเด่น,รัฐโรจน์ กิตติเลิศฐิติกร สาขาจิตอาสาดีเด่น,ดต.ศิลป์ สีกวด,เอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ สาขาบุคคลดีของแผ่นดิน,ดร.กิตติมศักดิ์ จันทร์จิตจริงใจ สาขาผู้อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาสมุนไพรไทย และบุคคลที่มิได้เอ่ยนามอีกนักร้อย ที่ทำดีเพื่อชาติ


ข้อมูล/ข่าว เพชร บาวแดง รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/