ศูนย์ขวัญแผ่นดินฝึกอาชีพเสริม

ศูนย์ขวัญแผ่นดินฝึกอาชีพเสริม

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ รวมทั้งการไม่หวนคืนกลับไปติดยาเสพติดอีกครั้ง ณ ค่ายจิรประวัติ และเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์…

กณต ทาทิพย์ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/