“แม่บ้าน นปอ. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อสาธารณประโยชน์”

“แม่บ้าน นปอ. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อสาธารณประโยชน์”

“เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พ.อ.หญิง อารยา จิตต์แจ้ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) พร้อมคณะแม่บ้าน นปอ. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) เพื่อสาธารณประโยชน์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ วัดพรหมรังษี แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ในการนี้คณะแม่บ้าน นปอ. ได้ร่วมกันกวาดลานพระอุโบสถ, ถนนและทางเดิน พร้อมทั้งเทน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ (EM) ลงในบ่อน้ำของวัด อีกทั้งร่วมกันทำบุญบริจาคปัจจัยถวายเพื่อเป็นภัตตาหารแด่สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วย”

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/