EA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ.เป็นศูนย์กลางนำร่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และบูรณาการการท่องเที่ยวภาคใต้ นำ PSU COVID -19 และแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” มาต่อยอด

EA ร่วมกับ อุทยานวิท

Read more

EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคให้ ม.สงขลานครินทร์ เพื่อกระจายแก่โรงพยาบาลทั่วภาคใต้ พร้อมชวนโหลดแอปฯ”หมอชนะ”ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19รอบใหม่ (ชมคลิป)

EA ร่วมกับ “กลุ่มช่ว

Read more

กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองอากาศ และถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับจังหวัดชัยภูมิและสนับสุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนรวมราฎษร์วิทยานุกุล

กลุ่มช่วยกัน มอบเครื

Read more

รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมฯ เปิดระบบท่อส่งน้ำป้อนนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ อย่างยั่งยืน ขานรับอีอีซี มั่นใจ หลังโควิด โครงการเดินหน้าต่อเนื่อง (ชมคลิป)

รองผู้ว่าการนิคมอุตส

Read more