MEA จับมือ CU และ EA ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ นำร่องระบบซื้อขายไฟแบบ Peer to Peer และ Smart Building (ชมคลิป)

MEA จับมือ CU และ EA

Read more

กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน@ เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมโยง ไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า จีน) (ชมคลิป)

กิจกรรมเดิน-วิ่ง มิน

Read more

“นสช.รุ่น 9” จัดกิจกรรม คุยเปรื่องเรื่องสร้างชาติ สร้างคนดี คนเก่ง ก้าวสู่ผู้นำพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

นักศึกษาหลักสูตรผู้บ

Read more