ซีพีแรม มอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต เปิดบ้านชมนวัตกรรมการผลิตอาหาร รองรับการเติบโตของตลาดในภาคอีสาน ชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก

ซีพีแรม มอบความเป็นอ

Read more